La Rosina Bella

LA ROSINA BELLA

E verrà quel dì di lune,
mi vò al mercà a comprà la fune
lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella in sul mercà
e la Rosina bella in sul mercà.E verrà quel dì di marte
Mi vò al mercà a comprà le scarpe
Marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella in sul mercà
e la Rosina bella in sul mercà.E verrà quel dì di mescole
Mi vò al mercà a comprà le nespole
Mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella in sul mercà
e la Rosina bella in sul mercà.

E verrà quel dì di giove
Mi vò al mercà a comprà le ove
Giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella in sul mercà
e la Rosina bella in sul mercà.

E verrà quel dì di venere
Mi vò al mercà a comprà la cenere
Venere la cenere, giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella in sul mercà
e la Rosina bella in sul mercà.

E verrà quel dì di sabato
Mi vò al mercà a comprare l’abito
Sabato l’abito, venere la cenere, giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella in sul mercà
e la Rosina bella in sul mercà.
E verrà quel dì di festa
Mi vò al mercà a comprà la vesta
Festa la vesta, Sabato l’abito, venere la cenere, giove le ove, mercole le nespole, marte le scarpe, lune la fune e fine non avrà
e la Rosina bella in sul mercà
e la Rosina bella in sul mercà.